HR position

Descriere post

Dată publicare anunț: 5.05.2023
Valabilitate: pâna pe 10.06.2023
Locație: București, sector 3
Program: part-time 4 ore/zi, flexibil în timpul zilei (în intervalul 9.00-17.00)
Perioadă angajare: determinată de timp (5 luni), cu posibilitate de prelungire

Principalele responsabilități

 • Întocmește și gestionează dosarele de personal: contracte individuale de muncă, contracte de prestări servicii și contracte de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor, împreună cu documentele care atestă formarea și pregătirea profesională, schimbări de nume, etc.
 • Întocmește și transmite deciziile de încetare și de suspendare a contractelor de muncă, notificările sau orice alte documente impuse de management și/sau legislația în vigoare.
 • Elaborează documente : emiterea de adeverințe, întocmirea lunară a time-sheeturilor, foi colective de prezență, fișe de post, diverse cereri din partea pesonalului angajat.

Aplicantul trebuie să îndeplinească condițiile minime de educație, pregătire profesională și experință:

 • Studii medii/superioare.
 • Experienta de minim 3 ani în domeniul resurselor umane.
 • Cunoștințe temeinice Microsoft Office, Internet Explorer.
 • Atenție la detalii și organizare.
 • Asumarea responsabilităților și capacitate de relaționare interumană

Potențialii candidați sunt rugați să depună o aplicație completă constând în:

 • CV în format EUROPASS în limba română.
 • Copie după actul de identitate și certificatul de căsătorie (dacă este cazul),
 • Copii după diplome, atestate și certificate de absolvire care atestă informația conținută în CV.
 • Copii după documente justificative care atestă experiența specifică, în conformitate cu cerințele postului (adeverințe, copie după cartea de muncă sau contracte de muncă etc.)

Trimite CV

  Upload documents: