Primăria Orașului Hârșova anunță racordarea cabinetelor medicale la rețeaua de utilități publice

Primăria Orașului Hârșova vă aduce la cunoștință faptul că, în cursul săptămânii trecute, containerele achiziționate în cadrul Proiectului „Incluziune și sănătate în PORT (Hârșova), prin educație, arte și sport” – PN 1038, au fost racordate la rețeaua de utilități publice.

În acest sens, începând cu anul școlar 2022 – 2023, preșcolarii de la Grădinița cu program prelungit „Tic Pitic” și elevii Liceului Teoretic „Ioan Cotovu” din Hârșova vor beneficia de asistență medicală de calitate, în mod gratuit, direct la sediul unităților școlare de care aparțin.

Acest proiect continuă eforturile autorității publice locale de a sprijini unitățile școlare în toate demersurile lor, de a îmbunătăți calitatea actului educațional, precum și serviciile medicale din orașul Hârșova, pentru totți cetățenii.


Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 582,361 € oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE în cadrul Programului Dezvoltare locală. Obiectivul proiectului îl reprezintă creșterea incluziunii și a abilitării sociale a romilor din UAT Hârșova, prin intervenții care încurajează creșterea accesului copiilor la servicii medicale de calitate, prin activități non-formale care conduc la reducerea absenteismului și abandonului școlar, combaterea discriminării etnice și creșterea participării active a persoanelor roma la deciziile comunității.

Pentru informații oficiale despre Granturile SEE accesați www.eeagrants.ro

Pentru informații oficiale despre Programul Dezvoltare locală, accesați www.frds.ro