Servicii comunitare integrate pentru pacienții cu tuberculoză și familiile lor –SCI–TB

Rezumatul proiectului

Proiectul își propune să crească capacitatea organizațiilor din domeniul sănătății, în special al TB, și serviciilor sociale, de a formula metodologii integrate de furnizare a serviciilor specializate pentru a răspunde mai bine nevoilor pacienților, prin implicarea tuturor actorilor relevanti (instituții publice de la nivel local si central, ONG-uri, foști pacienți) și de a derula campanii de advocacy care să contribuie la o mai bună incluziune socială și profesională a pacienților.

Obiectivul de dezvoltare organizațională a proiectului – Dezvoltarea competențelor a 6 angajați ai ASPTMR astfel încât să poată oferi servicii (online, fața în față, telefonic) de consiliere psiho-socială și asistență juridică pentru cel puțin 100 de pacienți cu TB sau familiile acestora.

Rezultatele principale sunt: metodologie de lucru dezvoltată printr-o abordare de tip multi-stakeholder pentru oferirea de servicii comunitare integrate care să răspundă nevoilor pacienților de TB și familiilor lor, creșterea capacității foștilor pacienți de a se implica în procese de advocacy, creșterea capacității autorităților de a oferi servicii integrate pacienților cu TB, campanie de advocacy pentru adoptarea metodologiei și implementarea ei.

Scop și Activități

Scopul proiectului răspunde obiectivului programului și outcome-ului 3.

Activitățile proiectului sunt:

 • A1 Management de proiect
 • A2 Informare și comunicare
 • A3 Dezvoltarea unei platforme online pentru pacienții cu TB
 • A4 Hărți de nevoi și resurse pentru pacienții cu TB
 • A5 Studiu de caz Norvegia
 • A6 Metodologia de lucru pentru furnizarea de servicii comunitare integrate pentru pacienții cu TB și familiilor acestora
 • A7 Cursuri de formare pentru actorii locali
 • A8 Campanie de advocacy pentru promovarea metodologiei la nivelul actorilor naționali
 • A9 Dezvoltarea competențelor angajaților de a oferi servicii

Obiective

 • Dezvoltarea în mod participativ a unei metodologii de lucru pentru oferirea de servicii comunitare integrate care să răspundă nevoilor pacienților de TB și familiilor lor cu implicarea a minim 60 de actori locali și naționali cu atribuții în domeniu, din care cel puțin 20 foști pacienți cu TB, 15 organizații neguvernamentale cu activitate în domeniu la nivel național într-o perioada de 2 ani. Dezvoltarea metodologiei se va realiza printr-o abordare multi-stakeholder (implicarea actorilor publici locali și naționali, reprezentanți ai ONG-urilor din domeniu, foști pacienți) și va avea la bază hărți județene de nevoi și resurse pentru pacienții cu TB.
 • Creșterea capacității a 60 de actori locali (ONG-uri, asistenți sociali, asistenți medicali comunitari, mediatori sanitari, jurnaliști, medici de familie, asistenți medicali, psihologi etc) de a oferi servicii integrate pentru pacienții de TB și familiile lor într-o perioada de 18 luni. Aceasta se va realiza prin cursuri de formare, sesiuni de informare, workshopuri, forumul pacienților TB.
 • Derularea unei campanii de advocacy pentru adoptarea de către autoritățile publice locale și centrale a unei metodologii de lucru pentru oferirea serviciilor comunitare integrate dedicate pacienților de TB și familiilor lor, prin implicarea a cel puțin 15 reprezentanți ai organizațiilor societății civile, și a 20 de foști pacienți cu TB într-o perioada de 16 luni.

Susținători

Proiectul este derulat de Asociația pentru Sprijinirea Pacienților cu Tuberculoză Multidrog Rezistentă (ASPTMR) în parteneriat cu Fundația Romanian Angel Appeal – Apelul Îngerului Român , în perioada aprilie 2021 – martie 2023 și beneficiază de o finanțare de 249.468 euro prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestei pagini nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.