Servicii comunitare integrate pentru pacientii cu tuberculoza si familiile lor – SCI – TB

Rezumatul proiectului

Proiectul isi propune sa creasca capacitatea organizatiilor din domeniul sanatatii, in special al TB, si serviciilor sociale, de a formula metodologii integrate de furnizare a serviciilor pentru a raspunde mai bine nevoilor pacientilor prin implicarea tuturor actorilor relevanti (institutii publice de la nivel local si central, ONG-uri, fosti pacienti) si de a derula campanii de advocacy care sa contribuie la o mai buna incluziune sociala si profesionala a pacientilor.


Obiectivul de de dezvoltare organizationala al proiectului – Dezvoltarea competentelor a 6 angajati ai ASPTMR de a oferi servicii (online, fata in fata si telefonic) de consiliere psiho-sociala si asistenta juridica pentru cel putin 100 de pacientii cu TB sau familiile acestora. Rezultatele principale sunt: metodologie de lucru dezvoltata printr-o abordare de tip multi-stakeholder pentru oferirea de servicii comunitare integrate care sa raspunda nevoilor pacientilor de TB si familiilor lor, cresterea capacitatii fostilor pacienti de a se implica in procese de advocacy, cresterea capacitatii autoritarilor de a oferi servicii integrate pacientilor cu TB, campanie de advocacy pentru adoptarea metodologiei si implementarea ei.

Scop și Activități

Cresterea capacitatii organizațiilor din domeniul sanatatii, în special al TB, și serviciilor sociale, de a formula metodologii integrate de furnizare a serviciilor pentru a răspunde mai bine nevoilor pacienților prin implicarea tuturor actorilor relevanți (instituții publice de la nivel local și central, ONG-uri, fosti pacienti) si de a derula campanii de advocacy care sa contribuie la o mai buna incluziune sociala si profesionala a pacientilor.

Scopul proiectului raspunde obiectivului programului si outcome-ului 3.

Activitatile proiectului sunt:

  • A1 Management de proiect,
  • A2 Informare si comunicare,
  • A3 Dezvoltarea unei platforme online pentru pacientii cu TB,
  • A4 Harti de nevoi si resurse pentru pacientii cu TB,
  • A5 Studiu de caz Norvegia,
  • A6 Metodologia de lucru pentru furnizarea de servicii comunitare integrate pentru pacientii cu TB si familiilor acestora,
  • A7 Cursuri de formare pentru actorii locali,
  • A8 Campanie de advocacy pentru promovarea metodologiei la nivelul actorilor nationali,
  • A9 Dezvoltarea competentelor angajatilor de a oferi servicii.

 

Obiective

1. Dezvoltarea in mod participativ a unei metodologii de lucru pentru oferirea de servicii comunitare integrate care sa raspunda nevoilor pacientilor de TB si familiilor lor cu implicarea a minim 60 de actori locali si nationali cu atributii in domeniu, din care cel putin 20 fosti pacienti cu TB si 15 organizatii neguvernamentale cu activitate in domeniu la nivel national intr-o perioada de 2 ani. Dezvoltarea metodologiei se va realiza printr-o abordare multi-stakeholder (implicarea actorilor publici locali si nationali, reprezentanti ai ONG-urilor din domeniu, fosti pacienti) si va avea la baza harti judetene de nevoi si resurse pentru pacientii cu TB.

2. Cresterea capacitatii a 60 de actori locali (ONG-uri, asistenti sociali, asistenti medicali comunitari, mediatori sanitari, jurnalisti, medici de familie, asistenti medicali, psihologi etc) de a oferi servicii integrate pentru pacientii de TB si familiile lor intr-o perioada de 18 luni. Aceasta se va realiza prin cursuri de formare, sesiuni de informare, workshopuri, forumul pacientilor TB.

3. Derularea unei campanii de advocacy pentru  adoptarea de catre autoritatile publice locale si centrale a unei metodologii de lucru pentru oferirea de servicii comunitare integrate pentru pacientii de TB si familiile lor prin implicarea a cel putin 15 reprezentanti ai organizatiilor societatii civile, si a 20 de fosti pacienti cu TB intr-o perioada de 16 luni.

Știri despre proiect


Warning: foreach() argument must be of type array|object, string given in /home/raa/public_html/wp-content/themes/raa-theme/template-parts/project/project-grid-select.php on line 5

Susținători

Proiectul este derulat de Asociația pentru Sprijinirea Pacienților cu Tuberculoză Multidrog Rezistentă (ASPTMR) în parteneriat cu Fundația Romanian Angel Appeal – Apelul Îngerului Român , în perioada aprilie 2021 – martie 2023 și beneficiază de o finanțare de 249.468 euro prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestei pagini nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.