Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România

Context

În perioada octombrie 2018 – martie 2021, Ministerul Sănătății implementează Programul „Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România”. Programul este finanțat de Fondul Global de Luptă Împotriva SIDA, Tuberculozei și Malariei, prin Grantul de Tranziție ROU-T-MOH pentru care Ministerul Sănătății îndeplinește rolul de Primitor Principal. Programul se desfășoară cu asistență tehnică din partea Organizatiei Mondiale a Sănătații.

În cadrul programului sus-menționat sunt incluse o serie de activități-cheie dedicate întăririi capacității Ministerului Sănătății de a controla epidemia de tuberculoză (TB) și de a facilita accesul populațiilor cheie/vulnerabile (persoane care utilizează droguri injectabile, persoane fără adăpost, populații sărace, etc.) la servicii de prevenire, tratament și îngrijire pentru HIV/SIDA, TB, Hepatite B, C.

Activități-cheie

Fundația Romanian Angel Appeal îndeplinește rolul de Sub-recipient național, acordând Ministerului Sănătății suport, în special prin intermediul echipelor de consultanți naționali, pentru implementarea următoarelor activități cheie ale Programului:

  • Pilotarea unui nou model de îngrijire al cazurilor de TB urmată de revizuirea mecanismului de finanțare al serviciilor în scopul mutării accentului îngrijirilor din spital, în ambulator și asigurarea unui continuum de îngrijire centrat pe nevoile pacientului la nivelul comunității.
  • Revizuirea sistemului actual de achiziții pentru medicamentele și testele de diagnostic al Tuberculozei în scopul diagnosticării cât mai precoce și asigurării continue de scheme terapeutice în concordanță cu cele mai recente recomandări ale Organizatiei Mondiale a Sănătății, pentru toți pacienții cu TB, indiferent de forma bolii (TB sensibilă, MDR/XDR).
  • Elaborarea și adoptarea normelor metodologice de implementare a Legii 302/2018 privind măsurile de control al Tuberculozei, precum și revizuirea legislației secundare și a procedurilor care constituie în prezent bariere în accesul populațiilor vulnerabile (CDI, PFA) la serviciile de diagnostic, tratament și îngrijire pentru TB/HIV/Hepatite virale B, C.
  • Înființarea de către Primăria Municipiului București a unui Centru de servicii integrate pentru persoanele aparținând grupurilor vulnerabile (CDI, PFA) la risc/afectate de HIV/Hepatite virale B, C/Tuberculoză.
  • Pilotarea și adoptarea de către Ministerul Sănătății a unui mecanism de sub-contractare al Organizațiilor Non-Guvernamentale pentru furnizarea de servicii în cadrul programelor naționale TB și HIV.
  • Evaluarea implementării Strategiei Naționale TB și elaborarea unei noi strategii pentru perioada 2021 – 2030

Știri despre proiect


Warning: foreach() argument must be of type array|object, string given in /home/raa/public_html/wp-content/themes/raa-theme/template-parts/project/project-grid-select.php on line 5