Raportare încălcări ale legii/fraude

 

Potrivit cadrului legal (Legea nr. 361/2022 privind protecţia avertizorilor în interes public), persoanele care raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul Fundației Romanian Angel Appeal – Apelul Îngerului Român (RAA), au la dispoziție următoarele canale și modalități de raportare :

 

1)      Canale interne de raportare (din cadrul RAA)
a)      Raportarea în scris, efectuată pe suport hârtie sau în format electronic, se realizează prin completarea Formularului de raportare – Anexa 1 care se poate accesa aici: Anexa 1.

Raportarea cuprinde, cel puţin, următoarele: numele şi prenumele avertizorului în interes public, datele de contact ale avertizorului în interes public, contextul profesional în care au fost obţinute informaţiile, persoana vizată, dacă este cunoscută, descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în cadrul RAA, probele în susţinerea raportării, data şi semnătura. Prin excepţie raportarea care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului în interes public se examinează şi se soluţionează în măsura în care conţine indicii referitoare la încălcări ale legii.

Metode de avansare a raportării în scris
Prin transmiterea Formularului de raportare – Anexa 1, completat, la e-mail: avertizorpublic@raa.ro Acest e-mail este gestionat doar de Persoana desemnată din cadrul RAA, în condițiile și în conformitate cu prevederile legale privind protecția avertizorilor în interes public. Formularul de raportare – Anexa 1 în format electronic (pdf/jpeg de pe formularul fizic semnat) atașat mesajului e-mail transmis, poate fi accesat doar de Persoana desemnată.
Prin transmiterea prin poștă a Formularului de raportare – Anexa 1, completat, la adresa: Fundaţia Romanian Angel Appeal – Apelul Îngerului Român,  Strada Rodiei Nr. 52,  Sector 3, Bucureşti, cod poștal 030956;

sau

prin depunere personală a acestuia în cutia poștală de la sediul RAA din strada Rodiei nr. 52, Sector 3, București.

Formularul de raportare – Anexa 1, completat pe suport hârtie, se introduce  într-un  plic închis  care  va  avea scris pe el menţiunea  „Confidențial – Raportare avertizor în interes public”.

Pe plic nu se va trece identitatea și adresa avertizorului care a depus/expediat avertizarea.

Plicul va ajunge la Persoana desemnată, doar aceasta având dreptul de a-l deschide.

b)      Raportarea prin telefon
Prin numărul: 021 323 68 68 Avertizorul în interes public care apelează numărul 021 323 68 68 în vederea efectuării unei raportări va menționa doar acest lucru (fără a menționa detalii legate de identitatea sa, date de contact sau obiectul raportării) pentru a fi astfel imediat direcționat către Persoana desemnată și pentru a se putea asigura astfel confidențialitatea raportării sale. Numărul poate fi apelat în orice zi lucrătoare, în intervalul 10.00 – 14.00.
c)      Raportarea verbală, prin întâlnire faţă în faţă
Raportarea verbală, prin întâlnire faţă în faţă cu Persoana desemnată din cadrul RAA Avertizorul are posibilitatea de a solicita direct Persoanei desemnate întâlnirea respectivă folosind detaliile de contact (e-mail și telefon) de mai sus. Întâlnirea cu Persoana desemnată va avea loc la sediul RAA din Strada Rodiei Nr. 52, Sector 3, Bucureşti, în zilele lucrătoare, de luni până vineri, între orele 10.00 – 14.00. În cazuri excepționale, motivate de necesitatea asigurării confidențialității persoanei care face raportarea, această întâlnire poate avea loc într-un loc public din București cu respectarea intervalului orar mai sus menționat.

 

2)      Canale externe de raportare (nu sunt gestionate de RAA)
a)      Agenția Națională de Integritate precum și alte entități publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență (pentru mai multe detalii a se vedea Cap. IV din Legea nr. 361/2022).

Persoanele care aleg să se adreseze pe canalul extern Agenției Naționale de Integritate (ANI) pentru a raporta încălcări ale legii, o pot face doar prin următoarele modalități:

–  Online, pe Platforma Avertizori (https://avertizori.integritate.eu/);

–  Prin e-mail la adresa avertizari@integritate.eu;

– Telefonic, la numărul 0372.069.869;

–  Prin intermediul serviciilor poștale la adresa ANI din Bulevardul Lascăr Catargiu nr. 15, Cod poștal 010661, Sector 1, București – România – În atenția Direcției Avertizori în interes public;

– Personal, prin prezența la sediul ANI (cu programare prealabilă efectuată la adresa de email avertizari@integritate.eu).

Mai multe detalii, actualizate la zi, pe site-ul web ANI: https://www.integritate.eu/Home.aspx

b)      Divulgare publică – către presă, organizații profesionale, sindicale sau patronale, organizații neguvernamentale, comisii parlamentare etc. (pentru mai multe detalii a se vedea Cap. V din Legea nr. 361/2022).