#SOS_Project: Parteneriat pentru politici sustenabile în domeniul prevenției HIV/SIDA

Context

În perioada 2019 – 2021, Fundația Romanian Angel Appeal (RAA) și partenerii săi vor sprijini autoritățile publice în procesul de îmbunătățire a accesului și a eficienței modelelor de servicii în programele de prevenire și tratament HIV. RAA va coordona o campanie națională de advocacy prin care ne dorim să îmbunătățim sustenabilitatea financiară și creșterea eficienței programelor de prevenire HIV/SIDA în România. Premisa de la care plecăm este că dreptul la prevenire și tratament HIV pentru persoanele vulnerabile din România este un drept fundamental.

Demersul face parte din programul #SoS_project, finanțat prin Fondul Global de Luptă Împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei. Programul se derulează în 14 state din Europa de Est și Asia Centrală (Belarus, Bosnia și Herțegovina, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyztan, Macedonia, Moldova, Montenegro, România, Rusia, Serbia, Tajikistan, Ucraina și Uzbekistan), sub coordonarea Fundației Alianța pentru Sănătate Publică din Ucraina.

Vom construi o campanie de advocacy bazată pe studii cu privire la profilul comportamental al populației afectate de HIV, eficiența și costul serviciilor de prevenire de bază și vom contribui la adoptarea unui mecanism multi sectorial pentru finanțarea organizațiilor non-guvernamentale pentru furnizarea de servicii de suport și prevenire.

În cei trei ani de proiect, vom propune standarde de calitate și standarde minime de cost pentru servicii de bază de suport și prevenție pentru persoanele cu HIV. Vom coordona o campanie de advocacy prin care aceste standarde să fie asumate instituțional și prin care să obținem fonduri (fie de la autoritățile locale, fie de la cele centrale) pentru programele de suport și prevenție, precum și o campanie destinată publicului general, pentru a avea aliați din rândul organizațiilor non guvernamentale și a publicului general.

Principalele instituții publice vizate de proiect sunt Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii și al Justiției Sociale, Ministerul de Finanțe și autorități locale din țară.

Fundația Romanian Angel Appeal este, în acest proiect, alături de partenerii Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA), Asociația Română Anti-SIDA (ARAS) și Asociația „Eu sunt!Tu?”.

Despre proiect

Nume: #SoS_project

Finanțator: Fondul Global de Luptă Împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei

Perioada și parteneri externi:2019 – 2021, implementat în 14 țări din Europa de Est și Asia Centrală (Belarus, Bosnia și Herțegovina, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyztan, Macedonia, Moldova, Montenegro, România, Rusia, Serbia, Tajikistan, Ucraina și Uzbekistan)

Parteneri național:

Fundația Romanian Angel Appeal, alături de partenerii Asociația Română Anti-SIDA (ARAS), Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA) și Asociația „Eu sunt!Tu?”.

Obiective

Obiective program:

  • Creșterea sustenabilității financiare și a eficienței programelor pentru combaterea HIV;
  • Promovarea dreptului fundamental de acces la servicii de prevenire și medicale pentru HIV și reducerea barierelor legale în acest proces;
  • Îmbunătățirea eficienței și a accesibilității a serviciilor de testare și tratament pentru populațiile cheie.

Activități

Activități principale:

  1. Activități de cercetare care să fundamenteze demersurile din cadrul proiectului;
  2. Campanie de advocacy adresată Ministerului Sănătății, Ministerului Muncii și Justiției Sociale, Ministerului Finanțelor și autorităților publice locale în vederea finanțării Planului Național Strategic pentru supravegherea, controlul și prevenirea cazurilor de infecție cu HIV/SIDA 2019 – 2021 și adoptarea unor standarde de calitate și standarde minim de cost pentru servicii de prevenire și suport;
  3. Campanie publică de informare a organizațiilor non-guvernamentale și a publicului general pentru a avea o susținere largă a campaniei de advocacy derulate în cadrul Proiectului.

Știri despre proiect


Warning: foreach() argument must be of type array|object, string given in /home/raa/public_html/wp-content/themes/raa-theme/template-parts/project/project-grid-select.php on line 5

Susținători

Campania de advocacy a Proiectului #SOS_Project: Parteneriat pentru politici sustenabile în domeniul prevenirii HIV/SIDA, derulat de către Fundația Romanian Angel Appeal și partenerii săi, și-a propus să crească alocarea financiară  pentru programele de prevenire HIV/SIDA adresate cu precădere grupurilor vulnerabile.

Campania de advocacy s-a îndreptat către municipiile cu număr mare de noi cazuri HIV: București, Cluj-Napoca, Timișoara, Sibiu în ultimii cinci ani.