HEDY – Educație pentru sănătate pentru tinerii cu dizabilități

Despre proiect

Tulburarea de spectru autist (TSA) afectează 1 din 89 de persoane în Europa (Studiul ASDEU, 2018) și 1 din 54 în SUA (CDC, 2020).

Profesorii din școlile de masă susțin că nu au beneficiat de  formare adecvată și evaluează eficiența lor în lucrul cu tinerii cu autism la un nivel scăzut. Întrucât conform Consiliul Uniunii Europene dobândirea și consolidarea competențele de bază au devenit mai relevante ca niciodată, rezultatele intelectuale ale proiectului sunt concepute pentru a ajuta profesorii să faciliteze dobândirea și consolidarea competențelor cheie în rândul eleviilor acestora.

În sprijinirea dezvoltării competențelor cheie ale tinerilor cu dizabilități, o atenție deosebită este acordată în proiectul actual – Educația pentru sănătate pentru tinerii cu dizabilități (HEDY), cu scopul de a crește nivelul competențelor personale, sociale și de învățare a tinerilor pentru o viață sănătoasă, orientată spre viitor.

Reunind expertiza a 5 parteneri cheie – Fundația Romanian Angel Appeal  (RAA), Autism-Europe (AE), State Diagnostic and Counselling CentreIASIS și Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 2, (CSEI) Ploieşti și beneficiind de sprijinul a 8 școli partenere asociate, HEDY propune o abordare atractivă inovatore și unică, care va viza peste 1000 de cadre didactice și, prin intermediul acestora, o comunitate numeroasă de tineri extrem de vulnerabili.

Un program complex de formare cuprinzînd 4 module de e-learning (interactive, cu instrumente ușor de accesat și de utilizat pentru predare) va fi dezvoltat și disponibil gratuit în 5 limbi europene: engleză, franceză, română, islandeză și greacă.

Obiective

Proiectul propune următoarele obiective:

O1 – Consolidarea cunoștințelor și abilităților de abordare a competențelor cheie legate de dezvoltarea personală și sănătate pentru 800 de profesori din cele 4 țări partenere printr-un program complex de formare alcătuit  din 4 module de e-learning.

O2 – Îmbunătățirea accesului profesorilor la învățare bazată pe TIC de înaltă calitate prin diseminarea rezultatelor inovatoare către 200 de profesioniști din instituții de educație locale și naționale.

O3 – Sprijinirea reprezentativității tinerilor cu TSA prin implicarea a 18 tineri în pilotarea conținutului și elaborarea unei ghid privind participarea tinerilor.

Rezultate

Rezultatele așteptate ale proiectului:

 • 800 de profesori din școli de masă și speciale din România, Grecia, Islanda și Belgia vor demonstra (prin chestionare pre și post-formare) cunoștințe și abilități sporite în abordarea dezvoltării personale și a educației pentru sănătate în lucrul cu tinerii cu dizabilități.
 • 200 de reprezentanți ONG-uri, școli, autorități educaționale locale vor fi informați cu privire la programul de formare propus și îl vor putea disemina în continuare.
 • Cel puțin 18 tineri din rândul celor 8 școli partenere asociate și CSEI vor fi implicați în proiect participând la pilotarea modulelor de învățare și vor contribui la dezvoltarea ghidului privind participarea tinerilor
 • Cel puțin 90 de profesori din școli speciale și 90 de membri ai familiilor tinerilor cu autism vor accesa Ghidul privind participarea tinerilor.

Produse intelectuale

Până la sfârșitul proiectului, vor fi finalizate 5 produse intelectuale (în engleză și cele 4 limbi ale proiectului – franceză, spaniolă, norvegiană, română) diseminate în format de cursuri e-learning:

 • Modul 1 – Dezvoltarea și pubertatea în rândul copiilor și tinerilor cu dizabilități
 • Modul 2– Predarea regulilor de igienă și îngrijire personală pentru copiii și tinerii cu dizabilități
 • Modul 3 – Sănătatea sexuală  și reproductivă pentru adolescenții cu dizabilități
 • Modul 4 – Aspecte juridice și politice legate de educația pentru sănătate a copiilor cu dizabilități
 • Ghid pentru implicarea tinerilor

Toate produsele intectuale sunt disponibile pe platforma de e-learning.

Susținători

 • 1259
 • 1257
 • 1245
 • 1247
 • 1249
 • 1251

Proiectul este finanțat în cadrul programului ERASMUS + Parteneriate stratefice în domeniul educației Școlare, K201, a demarat la data de 1 octmbrie 2020 și are o durata de 24 luni.