Mobilități de tineret

Context

Proiectele Erasmus au devenit un instrument vital pentru a sprijini tinerii și organizațiile care lucrează cu ei în dezvoltarea abilităților, învățarea interculturală și promovarea incluziunii sociale.

Fundația Romanian Angel Appeal (RAA) a adunat de-a lungul timpului o experiență în educația non-formală și implicarea tinerilor, ceea ce a făcut ca acreditarea din anul 2020 să vină ca o extensie naturală a activităților cu și pentru tineri.  

Într-un îndelung proces îndelung de mapare a nevoilor comunităților în care activăm și de dezvoltare a planului strategic pe următorii 5 ani, am hotărât că în perioada 2020-2025 ne vom uita cu atenție la creșterea capacității tinerilor și implicarea lor în lucrul comunitar, acordând atenție comunităților vulnerabile și rurale. 

Vrem să abordăm probleme precum șomajul în rândul tinerilor, implicarea și participarea acestora, educația nonformală, formarea și schimburile, tocmai de aceea e important abordăm tematicile de interes la nivelul comunității. 

De asemenea, vrem să oferim oportunități de învățare și mobilitate pentru tinerii proveniți din comunitățile în care lucrăm și implementăm proiecte, urmărind mai ales transformarea sistemică și sustenabilă a comunităților.

După consultarea partenerilor, principalele direcții tematice ale activităților noastre vor fi:

  • Lucrul cu tinerii în era digitală
  • Bunăstarea și sănătatea mintală
  • Incluziunea Socială și școlară

Abordarea lor va fi posibilă în special prin activitățile de mobilitate a tinerilor și creșterea capacității lucrătorilor de tineret.

Sectorul tineretului în general și problemele tinerilor pot fi văzute ca probleme transversale și abordarea lor generează răspunsuri pentru diferite probleme sociale aflate în mijlocul preocupărilor comunității.

Ne putem imagina un viitor mai bun al Uniunii Europene doar lucrând împreună pentru și cu tinerii pentru a promova incluziunea și diversitatea, dialogul intercultural și valorile solidarității, drepturile omului și egalitatea pentru toți. 

Anul 2020 ne-a arătat că tinerii și lucrătorii de tineret sunt complet nepregătiți pentru activitățile de tineret în digital, fiind un stres adaptarea metodelor la noile contexte. 

În anticiparea schimbărilor pe care pandemia le-a creat în youth work, suntem motivați să lucrăm la dezvoltarea de noi instrumente și îmbunătățirea abilităților lucrătorilor de tineret, inclusiv a personalului nostru. 

Activități

Plecând de la realitatea pandemică și perspectivele post-pandemice, în 2020 ne-am propus să susținem digitalizarea activității lucrătorilor de tineret, alături de incluziunea socială a tinerilor cu oportunități reduse și să introducem în lucrul cu tinerii cât mai multe instrumente digitale care să sprijine sănătatea și bunăstarea lor socio-emoțională.

Pentru ca tinerii să se dezvolte pentru societatea de mâine, este important ca acțiunile noastre să răspundă nevoilor lor. 

Principalele nevoi ale tinerilor pentru anii următori sunt legate de:

  • Oferirea unui grad de autonomie pentru a deveni proprii arhitecți
  • Existența unei game largi de resurse pentru dezvoltarea personală și profesională,
  • Dezvoltarea unui nivel de reziliență mai mare și adaptabilitate la contextele sociale tot mai diverse și sensuri complexe
  • Încurajarea și împuternicirea tinerilor să se implice la orice nivel
  • Transformarea lor în agenți de schimbare implicându-se în politicile care îi vizează, în special în domeniile educației, sănătății și incluziunii sociale.

Activitățile propuse în cadrul proiectului Erasmus vor viza atât tinerii implicați, cât și lucrătorii de tineret și alte cadre profesionale care lucrează cu tinerii.

Acestea vor fi concepute pentru a răspunde nevoilor specifice de dezvoltare și învățare ale acestora, având un caracter interactiv și asigurând schimbul de cunoștințe și experiențe. 

1. Schimbul de tineri. 

Aceste schimburi sunt oportunități prin care participanții interacționează unii cu alții în medii interculturale.

Ele își propun să promoveze înțelegerea reciprocă, solidaritatea și toleranța între tineri din diferite țări. 

Formatul lor implică participarea tinerilor la activități variate, inclusiv ateliere, discuții, jocuri și proiecte comune, desfășurate într-un mediu sigur și supervizat. 

De asemenea, schimburile încurajează dezvoltarea personală și socială a participanților, îi încurajează să devină cetățeni activi și implicați în societate și le oferă oportunități de a-și dezvolta competențe și abilități noi.

2. Capacitarea lucrătorilor de tineret

Pentru lucrătorii de tineret și alte cadre profesionale care lucrează cu tinerii, în era digitală, există nevoia de a-și schimba practicile și de a-și dezvolta propriile abilități prin cursuri de formare și activități de învățare prin observare.  

Astfel de activități, precum vizitele de studiu, job shadowing sau traininguri, dezvoltă capacitatea lucrătorilor din RAA, precum și a altor organizații participante, pentru o mai bună abordare a nevoilor tinerilor și dezvoltarea de noi activități. 

3. Educația adulților 

Scopul mobilităților în educația adulților este să ofere participanților oportunitatea de a dobândi noi cunoștințe, abilități și competențe prin participarea la cursuri, training-uri, seminarii sau stagii în alte țări. 

Aceste mobilități facilitează schimbul de experiențe și bune practici între profesioniști din diverse domenii și din diferite țări. 

Formatul lor poate varia în funcție de tipul de activitate sau de nevoile specifice ale participanților, însă în general implică participarea la cursuri teoretice, ateliere practice, vizite la locuri de muncă sau instituții relevante pentru domeniul de activitate al participanților. 

Aceste mobilități oferă oportunități de dezvoltare profesională și personală și contribuie la îmbunătățirea calității educației adulților la nivel european.

Rezultate

Puteți citi mai multe despre activitățile noastre de până acum aici: 

1. Re-writing the Refugees Life

2. Rebuilding Hope and the Future!

3. Non-Formal Festival in Hârșova

4. Youth in a Digital World

5. For Yours and Mine Well Being

6. Study VISIT Estonia 

7. Harvesting Conference

8. Inclusion & Diversity Forum

9. Job Shadowing Estonia 

10. Study Visit Slovenia

11. Study Visit Grecia

12. Job Shadowing Valencia