Toți diferiți, toți egali în școlile din România

Descriere proiect

Toți diferiți, toți egali în școlile din România este proiect prin care derulăm activități de pregătire a școlilor de masă din România pentru a gestiona eficient situațiile dificile ce pot apărea în lucrul cu copiii aparținând unor grupuri vulnerabile.


Scopul proiectului “Toți diferiți, toți egali în școlile din România” constă în crearea unei rețele de multiplicatori la nivel național care să aplice principii și metode eficace ce vor contribui la creșterea capacității școlilor de masă de a oferi un proces educațional de calitate pentru toți copiii, indiferent de gradul de afectare al funcționalității acestora si, de a crea un climat de încredere și colaborare, promovând diversitatea, respectarea drepturilor omului și în general, creșterea calității vieții.


Obiectivele generale ale proiectului sunt:

O1 – Crearea la nivel național a unei rețele multistakeholder active de minim 176 experți multiplicatori care vor dezvolta capacitatea școlilor de masa de a oferi programe educaționale incluzive de calitate pentru toți copiii, promovand diversitatea și egalitatea de șanse.

O2 – Crearea și promovarea către minim 2500 de specialiști în educație și minim 100 de școli a unui model de intervenție dedicat profesioniștilor din școlile de masă, în vederea creșterii capacității școlilor de masă de a gestiona și promova diversitatea și drepturile copiilor, și a adaptării corespunzătoare a acestora la nevoile educaționale speciale ale copiilor.

O3 – Implicarea a minim 90 de specialiști în educație și a minimum 2700 de elevi în campania de conștientizare “O școală pentru toți elevii sai”, în vederea creșterii gradului de integrare a tuturor copiilor în școală, a contracarării fenomenelor de bullying și discriminare, a celebrării diversității.


Activitățile derulate în cadrul proiectului “Toți diferiți, toți egali în școlile din România” constau în:

– Elaborarea a două rapoarte ce vor sta la baza intervențiilor în școli: un raport privind încălcarea drepturilor copilului în școlile de masă și un raport de bune practici în abordarea diversității în școală, în România și la nivel european.

– Formarea rețelei de formatori în domeniul incluziunii: în urma absolvirii programului de TOT (Trainer of trainers), membrii rețelei nou formate vor elabora un Ghid de diversitate și diferențiere în predare care va propune un model de intervenție care să sprijine egalitatea de șanse, diversitatea și predarea diferențiată.

– Formarea unui număr de 160 de cadre didactice în domeniul diversității și diferențierii în predare.

– Organizarea unor evenimente de multiplicare în școlile de masă din care provin cadrele didactice formate anterior, cu scopul promovării unor mesaje de acceptare a diversității și a soluțiilor identificare cu privire la predarea diferențiată.

Până la sfârșitul proiectului, minimum 90 de școli de masă se vor alătura demersului și vor derula campanii de sensibilizare, adoptând Carta diversității, un document care sintetizează principiile și metodele de lucru ale unei școli incluzive funcționale.

Vizualizați și descărcați infograficul privind activățile din proiect aici


În cazul în care doriți să vă alăturați demersurilor proiectului, puteți obține mai multe informații contactând coordonatorul de proiect:

Oana Pășălan | 0770 560 741 | oana.pasalan@raa.ro

Scop

Scopul proiectului “Toți diferiți, toți egali în școlile din România” constă în crearea unei rețele de multiplicatori la nivel național care să aplice principii și metode eficace ce vor contribui la creșterea capacității școlilor de masă de a oferi un proces educațional de calitate pentru toți copiii, indiferent de gradul de afectare al funcționalității acestora si, de a crea un climat de încredere și colaborare, promovând diversitatea, respectarea drepturilor omului și în general, creșterea calității vieții.

Obiective

O1. Crearea la nivel național a unei rețele multistakeholder active de minim 176 experți multiplicatori care vor dezvolta capacitatea școlilor de masa de a oferi programe educaționale incluzive de calitate pentru toți copiii, promovand diversitatea și egalitatea de șanse.

O2. Crearea și promovarea către minim 2500 de specialiști în educație și minim 100 de școli a unui model de intervenție dedicat profesioniștilor din școlile de masă, în vederea creșterii capacității școlilor de masă de a gestiona și promova diversitatea și drepturile copiilor, și a adaptării corespunzătoare a acestora la nevoile educaționale speciale ale copiilor.

O3. Implicarea a minim 90 de specialiști în educație și a minimum 2700 de elevi în campania de conștientizare “O școală pentru toți elevii sai”, în vederea creșterii gradului de integrare a tuturor copiilor în școală, a contracarării fenomenelor de bullying și discriminare, a celebrării diversității.

Susținători

  • 463

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia.

Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.