2023 – noi perspective și un an plin de activități incluzive pentru comunitatea hârșoveană

Vă povesteam acum ceva timp despre cifrele înregistrate, dar mai ales despre numărul copiilor aparținând comunităților vulnerabile pe ale căror fețe am adus un zâmbet timp de un an de zile în cadrul activităților organizate în proiectul „Incluziune și sănătate în PORT (Hârșova) prin educație, arte și sport”.

Suntem bucuroși să anunțăm că 2023 reprezintă încă un an în care proiectul derulat de Primăria Hârșova în parteneriat cu Fundația Romanian Angel Appeal va continua cu o serie diversificată de multiple activități în beneficiul comunității locale din Hârșova.

Vor fi organizate cursuri de formare pe diferite specializări pentru membrii comunității roma, în vederea capacitării și dezvoltării comunitare, dar și formării unui grup de inițiativă pentru a aborda problemele din comunitate. De asemenea, vor învăța cum să planifice și să gestioneze intervențiile la nivelul comunității și, de asemenea, cum să obțină resursele necesare pentru proiecte comunitare.

Sesiunile de educație non-formală pentru copiii și tinerii vulnerabili din comunitate vor continua, la fel ca programul de educație parentală și capacitare a femeilor rome.

De asemenea, se va continua oferirea de servicii medicale de calitate copiilor și adolescenților vulnerabili din comunitate.

O altă bornă importantă a acestui an din perspectiva rezultatelor așteptate la nivelul proiectului, este reprezentată de elaborarea unei strategii de incluziune la nivelul comunității și a unui Plan local de acțiune pentru îmbunătățirea situației cetățenilor de etine roma din orașul Hârșova.

A doua parte a anului va fi marcată de o încununare a tuturor activităților organizate în cadrul proiectului, prin organizarea unei campanii de creștere a conștientizării diferențelor culturale și a participării civice.


Mai multe detalii despre proiect și activități la linkul urmator: https://sanatateharsova.ro/


Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 582,361 € oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE în cadrul Programului Dezvoltare locală. Obiectivul proiectului îl reprezintă creșterea incluziunii și a abilitării sociale a romilor din UAT Hârșova, prin intervenții care încurajează creșterea accesului copiilor la servicii medicale de calitate, prin activități non-formale care conduc la reducerea absenteismului și abandonului școlar, combaterea discriminării etnice și creșterea participării active a persoanelor roma la deciziile comunității.
Pentru informații oficiale despre Granturile SEE accesați www.eeagrants.ro
Pentru informații oficiale despre Programul Dezvoltare locală, accesați www.frds.ro