Un prim an cu numeroase activități pentru beneficiarii proiectului „Incluziune și sănătate în PORT (Hârșova) prin educație, arte și sport” – PN1038

Proiectul își propune ca obiectiv general: creșterea incluziunii și abilitării sociale pentru comunitatea romă din Hârșova, prin intervenții care încurajează creșterea accesului copiilor la servicii medicale de calitate, prin activități non-formale care conduc la reducerea absenteismului și abandonului școlar, combaterea discriminării etnice și creșterea participării active a persoanelor roma la deciziile comunității.

În cadrul primului an de proiect, membri ai comunității rome, dar nu numai, din orașul Hârșova au avut oportunitatea de a paticipa la activități menite să contribuie activ la creșterea coeziunii economice şi sociale la nivel local, prin promovarea unei abordări interculturale și integratoare.

Adresate fie copiilor, fie adulților, activitățile desfășurate au vizat creșterea toleranței și a gradului de acceptare față de comunitatea roma din partea populației generale.  În același timp prin participarea reprezentanților comunității roma la activitățile de formare, se dorește promovarea mesajelor de responsabilitate socială, de respectare a drepturilor, dar în același timp și a obligațiilor civice.

Astfel, în urma activităților desfășurate în cadrul primului an de proiect, au fost atinse următoarele borne în materie de rezultate:

  • peste 180 de copii implicați în sesiuni de activitati non-formale ce au încurajat exprimarea copiilor, facilitarea unor experiențe noi de învățare prin care elevii să învețe cum să aibă grijă de ei înșiși, formarea de abilități de viață independentă, formare unor obiceiuri zilnice de viață sănătoasă.
  • peste 40 de femei rome participante în cadrul sesiunilor de educatie parentală ce au urmărit familiarizarea participantelor cu noțiuni și practici de îngrijire ale sugarului, copilului mic, preșcolarului, școlarului și adolescentului, cât și creșterea capacității acestora de a se reprezenta în societate.
  • 2 containere achiziționate transformate în cabinete medicale școlare, în vederea creșterii accesului la servicii de sănătate de calitate pentru minim 400 de școlari din, dintre care min 75% de etnie roma.
  • achiziționarea de articole vestimentare pentru 180 de copii
  • achiziționare de seturi de rechizite școlare si articole de igiena pentru 180 de copii

Mai multe detalii despre proiect și activități la linkul urmator –  https://sanatateharsova.ro/
Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 582,361 € oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE în cadrul Programului Dezvoltare locală. Obiectivul proiectului îl reprezintă creșterea incluziunii și a abilitării sociale a romilor din UAT Hârșova, prin intervenții care încurajează creșterea accesului copiilor la servicii medicale de calitate, prin activități non-formale care conduc la reducerea absenteismului și abandonului școlar, combaterea discriminării etnice și creșterea participării active a persoanelor roma la deciziile comunității.
Pentru informații oficiale despre Granturile SEE accesați www.eeagrants.ro
Pentru informații oficiale despre Programul Dezvoltare locală, accesați www.frds.ro